donderdag 5 oktober 2017

ergernissen Nederlandse automobilist

bumperklevers en bestuurders die met hun smartphone bezig zijn, daaraan storen de Nederlandse automobilisten zich het meest in het verkeer.
maar liefst 61% van de automobilisten geeft aan zich mateloos te ergeren aan mensen die te dicht op de bumper zitten, zo blijkt uit het Grote Auto&Verkeer Onderzoek van Allsecur. 
dit wordt op de voet gevolgd door automobilisten die met hun telefoon bezig zijn (49%) en bestuurders die in beschonken toestand in de auto stappen (46%).

Top 10 ergernissen


bumperklevers (61%)
automobilisten die met telefoon bezig zijn (49%)
beschonken bestuurders (46%)
linksrijders (32%)
snelheidsduivels (30%)
langzame rijders (25%)
afval uit het raam gooien (21%)
files (12%)
te extreme snelheidsbeperkingen (11%)

omleidingen (5%)
steeds meer weggebruikers storen zich aan het gebruik van de telefoon achter het stuur. een grote stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
in 2015 stond deze ergernis nog op een achtste plaats en werd door 13% van de ondervraagden genoemd als een van de drie grootste ergernissen in het verkeer.
aan de ondervraagden van het onderzoek is ook gevraagd of zij zich zelf ook schuldig maken aan het gebruik van een telefoon tijdens het autorijden. 
drie op de tien ondervraagden geeft toe weleens onveilig gebruik te maken van de telefoon  tijdens het rijden. 36% geeft aan de telefoon ook te gebruiken maar alleen op een ‘veilige’ manier (handsfree bellen, navigatie in een houder). 
mannen gebruiken de telefoon vaker onveilig dan vrouwen, 33% versus 26%.

bumperkleven is geen onbekende ergernis. 
mannen ergeren zich relatief vaker aan ‘meer ongevaarlijke’ zaken op de weg (linksrijden, langzaam rijden, files en extreme snelheidsbeperkingen), terwijl vrouwen zich vooral ergeren aan ‘gevaarlijkere’ zaken (automobilisten die bezig zijn met hun telefoon, bumperklevers, snelheidsduivels en beschonken bestuurders).

tot het volgende blog ... 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten