dinsdag 13 februari 2018

carnaval

carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. 
historisch valt het feest rond de eerste zondagen van de vastentijd maar wordt tegenwoordig traditioneel  beperkt tot slechts één verlengd weekend rond deze periode. 
carnaval is het feest van zotheid, spot en uitbundigheid waardoor het in schril contrast staat met de vastentijd.
de oorsprong van het woord moet waarschijnlijk gezocht worden in het Italiaanse carne levare, het opheffen/wegnemen van het vlees.
van ouds is carnaval een eetfestijn omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke.
op vette dinsdag werd al het vet dat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. 
de vastentijd is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning kwam op de christelijke kernwaarden.

de carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste Paasdag
Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicaea, 323 na Christus, de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart).
de vastentijd begint 40 vastendagen voor Eerste Paasdag, waarbij zondagen niet mee tellen. 
de eerste Carnavalsdag valt dan zeven weken voor Eerste Paasdag. 
Carnaval begint officieel op zondag.

officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag, maar in de huidige praktijk is het vaak zo dat er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaatsvinden, vooral in de laatste weken voor carnaval. 
soms vinden er ook op Aswoensdag nog enkele carnavalsactiviteiten plaats.
op 11 november (de 11de van de 11de), om precies 11.11 uur, begint het carnavalsseizoen. in Nederland wordt deze start van het seizoen in vrijwel iedere carnaval vierende plaats met een zekere ceremonie gevierd. 
de reden voor deze datum ligt bij het getal 11, dat van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd.
11 november is exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. 
toevallig ook de feestdag van Sint Maarten.
dit is het begin van de donkere periode voor Kerstmis.

Nederland kent twee hoofdvarianten op het carnavalsfeest: het Bourgondisch en het Rijnlands carnaval.
daarbij moet aangetekend worden dat het puur Rijnlands carnaval in Nederland vrijwel niet voorkomt. 
naast deze hoofdvarianten bestaat er een scala aan lokale varianten, waarvan het Maastrichts carnaval het meest afwijkend is. 
de verschillende soorten carnavals komen op veel vlakken overeen, maar zijn door bepaalde tradities van elkaar te onderscheiden. 

de afgelopen dagen was het weer zo ver: carnaval!
vandaag is echter de laatste dag dat dit feest wordt gevierd.
in hoeverre we nog aan de traditionele manier denken bij carnaval? ik denk totaal niet.
het is meer een feest van te veel drinken geworden.
ik zelf kom uit een streek waar carnaval geen gebruikelijk feest is en ik ben er niet mee opgegroeid.
ik heb er ook niks mee en bevind me ook niet graag in de drukte van dit feest.
ik vermijd de plaatsen waar carnaval word gevierd het liefst.


tot het volgende blog ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten