vrijdag 20 april 2018

zorgen over manegepaarden

stichting Dier&Recht deed afgelopen winter onderzoek naar de leefsituatie van manegepaarden.
nu melden deze inspecteurs van Dier&Recht zich grote zorgen maken: ze oordeelden dat in 85% van de maneges het welzijn van de paarden onvoldoende tot slecht was.
de inspecteurs bezochten in totaal 53 maneges: 46 in Nederland en 7 in Vlaanderen. 
in het rapport ‘Misstanden op de manege’ staat: een groot deel van de paarden heeft ernstige psychische en fysieke problemen, als gevolg van de leefomstandigheden in op de manege.

wat vooral opviel was dat de stallen veel te klein waren. 
ook waren die soms helemaal afgesloten waardoor de paarden nauwelijks contact met elkaar konden aangaan. 
het compleet ontbreken van sociaal contact met soortgenoten is voor paarden zeer stressvol.
paarden zijn immers kuddedieren. fysiek contact is noodzakelijk voor hen om zich goed te voelen.
Manegepaarden zouden minimaal vier uur per dag moeten kunnen loslopen in kuddeverband. 
dit was bij slechts een paar maneges het geval. 
sterker nog: bij de meeste maneges (28) liepen de paarden in de wintermaanden niet eens vier uur per week los.
dit betekent dat ruim 50 procent van de paarden zich veel te weinig vrij kan bewegen. 

er is volgens Dier&Welzijn nog meer mis. 
veel paarden kregen te weinig of zelfs slecht voer. daardoor hebben ze grotere kans op maagzweren. een ander belangrijk punt van kritiek was dat de hygiƫne in de stal vaak onder de maat was.
voor het onderzoek is ook gekeken naar de gezondheid van de paarden. 
bij 5,6 procent van de manegepaarden (87 paarden) waren er drukplekken te zien op rug, neus of onderbenen. 
3,8 procent van de manegepaarden (58 paarden) had andere lichamelijke mankementen, zoals een te magere rug, hoesten of kreupelheid. 
Maneges namen singelnijd regelmatig niet serieus.

manegebedrijven schieten ‘op grove wijze tekort in diervriendelijk beheer van hun onderneming’.
in zowel Nederland als BelgiĆ« bestaat geen specifieke wetgeving voor paarden en gaat men uit van ‘zelfregulering door de sector’. ‘Dat werkt niet’, concludeert een woordvoerster van Dier&Recht. 
de overheid moet paarden in bescherming nemen. En daarvoor is wetgeving nodig.
de stichting ziet het liefst dat controleurs bij de dierenpolitie en de NVWA richtlijnen krijgen zodat ze daarop kunnen handhaven. 
die handhavers zouden ook moeten worden opgeleid  zodat ze de welzijnsproblemen leren herkennen.
het door de Dierenbescherming opgestelde "Paardenbesluit" zou een goed begin’ kunnen zijn om te komen tot wetgeving.

(bron: rtl.nl en hoefslag.nl)

tot het volgende blog .....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten