zondag 27 november 2016

deel 1: voltooid verleden tijd

het heeft flink tegen gezetten door dat me rechter arm niet helemaal meewerkte.
voor wie het heeft gemist: ik bleek een versleten pees in me rechter schouder te hebben. hier kunnen ze verder niks aan doen, ik probeer me werk nog meer te verdelen over de dag en zo nodig neem ik wat in voor de pijn.
ondanks de tegenslagen is het 5 verhaal dan af! en hier mee me eerste bundel van 5 verhalen, ik voel me toch wel een beetje trots, als ik zo vrij mag zijn?
ik ga geen lang verhaal afsteken, geniet de komende weken weer van de inwoners van Cottonshall.


als Nora door een hartinfarct wordt getroffen, zit de schrik er goed in bij de familie Campbell.
Tommy North komt na het nieuws van zijn oma terug naar Cottonshall.
6 jaar geleden was hij vertrokken omdat hij en zijn moeder (Shannon) recht tegen over elkaar kwamen te staan in de ruzie tussen Shannon en Jade.
Tommy kon niet accepteren hoe zijn moeder praten en deed over Jade en was uiteindelijk vertrokken.
Shannon op haar beurt ziet hoe Jade, ondanks haar gemene praat, een troost wil bieden, komt ze tot het besef dat ze zoveel fouten dingen heeft gedaan.
kan ze dit nog goed maken? met Jade? en Tommy?
Nora hoort en ziet meer dan mensen denken. haar verleden kent verdriet, de dood van haar man, haar zoon en zijn vrouw. en een dochter die eindelijk haar fouten onder ogen komt.

veel lees plezier met: voltooid verleden tijd

                            voltooid verleden tijd


Het was stil in de wachtruimte, iedereen leek zeer gespannen en niemand wilde of durfde niks te zeggen.
Shannon North-Campbell had vanuit haar ooghoeken al een paar keer naar haar nichtje Jade gekeken.
Deze leek haar te negeren, negeren ook weer niet maar bewust met rust laten.
zo ging het al bijna 6 jaar.
Josh, de plaatselijk dierenarts zat naast haar en had haar stevig tegen zich aan getrokken.
Onbedoeld voelde ze een glimlach, alles wat zij had gezegd over Jade had ze met veel trots bewezen dat ze ongelijk had gehad.
De deur ging open, Tommy?
Shannon was verbaasd haar zoon hier te zien.
Tommy knikte slechts naar haar en begroeten zijn vader. Draaide zich om en ging bij Jade zitten, al snel werd hij ingelicht over de toestand van oma Nora.
Het mocht duidelijk zijn dat zijn woede op zijn moeder nog niet voorbij was.


een paar uur eerder …..
Nora keek de boel eens goed rond, het zag er zo mooi uit maar dat wilde ze niet gelijk laten merken.
ze voelde een zekere trots op komen, haar kleindochter had zich beter door alles heen geslagen dan dat er was verwacht.
en al was ze een klein beetje teleurgesteld dat Jade destijds in een flatje was gaan wonen, ze had het wel begrepen.
In tegenstelling tot haar dochter Shannon wist Nora dat het geld van de verkoop van het huis Jade niet over de balk had gegooid, ze had gebruikt wat ze nodig had en de rest stond keurig op een spaarrekening.
‘Zeg nou maar gewoon dat het je bevalt en verlos je kleindochter van deze marteling’ sprak Josh.
Nora keek hem streng aan, ‘jongeman, ik spreek mijn gedachten pas uit als ik dat wil.’
Gelijk schoten de twee in de lach, Jade verbaasd doen kijken.
‘Maar je hebt gelijk’ volgde Nora,’het is prachtig geworden,je ouders zouden zeker net zo trots zijn geweest al ik.’

De twee vrouwen keken elkaar aan, woorden waren niet nodig om te weten wat ze dachten.
Jade schudde haar hoofd, ‘genoeg over het verleden, door met de toekomst, we wilde je nog iets anders vertellen.’
Jade stak haar hand uit naar Josh, die pakte hem aan en trok haar tegen zich aan.
Nora keek hen aan, ze waren een mooi koppel.
‘Tja …’ begon Josh, ‘dat we samen hier gaan wonen was al iets moois maar we hebben er samen nog eens goed over gepraat en hebben besloten dat we meer willen dan samenwonen.’
Nora legde een hand op haar linkerborst, niet van schrik maar ze voelde weer die steken van eerder, ook begon haar arm te tintelen.
‘Rust aan oma’ sprak Jade rustig, terwijl ze een arm om haar heen sloeg, ‘Josh en ik willen gaan trouwen, maar we willen pas iedereen het zeggen en dingen gaan regelen als Victor en Madison zijn getrouwd.’
Nora wil wat zeggen maar het lukte niet, haar hand leek haar hart uit haar borstkas te willen grijpen, dit voelde niet goed.
Josh leek door te hebben dat er iets loos was, ‘Nora? gaat het wel?’
Jade voelde haar slap worden, Nora hoorde vaag haar naam nog roepen, Josh stond met de telefoon in zijn hand en toen werd alles zwart.


Tommy zuchten diep en pakte Jade’s hand.
‘Hé je weet dat het echt niet komt omdat je verteld dat jullie willen trouwen. Je weet hoe eigenwijs oma is, die is al niet lekker geweest en heeft gewoon d’r mond gehouden.’ zacht kneep hij in haar hand.
Josh knikte instemmend, ‘ja, dat denk ik ook.’
Jade snikte nog zachtjes, ze was zo geschrokken toen Nora in elkaar zakte.
De deur van de wachtruimte ging weer open en Jaxon stapte binnen met een andere man.
‘Dit is dokter Badal, cardioloog hier in het ziekenhuis en de behandelend arts van Nora. Raj, dit is de dochter van Nora en haar echtgenoot, dit zijn de kleinkinderen. Hé Tommy fijn je te zien, jammer van deze ongelukkige omstandigheden.’
De twee gaven elkaar een hand. Jaxon kende Tommy nog wel.
Hij was hier ongeveer een jaar als dokter toen de ouders van Jade waren verongelukt, de vader was opslag dood de moeder was binnen 24 uur aan haar verwondingen overleden.
Het hoe en wat wist hij niet precies maar Tommy was vertrokken omdat er tussen hem en zijn moeder Shannon ruzie was geweest, iets wat weer te maken had met zijn nichtje Jade.

Dokter Badal lichten de familie in over de toestand van Nora,’ gezien de leeftijd van mevrouw Campbell is het niet verbazend dat zij een hartinfarct heeft gehad, we gaan niet van het ergste uit maar een beetje extra rust en voorzichtigheid kan geen kwaad.’
Shannon was nog duidelijk van streek met alle gebeurtenissen, ‘dus me moeder gaat niet dood?’
‘Er is voor nu geen aanleiding om aan te nemen dat u en de familie haar op kort termijn kunnen verliezen.’
Iedereen leek opgelucht met dit nieuws.
Dokter Badal liet Jaxon bij de familie achter.
Jaxon was gelijk naar Josh gekomen toe die hem had gebeld.
Hij had gelijk begrepen dat er vanuit Sommershall een ambulance moest komen.
Dus had hij Claire de opdracht geven er een naar het adres van Josh te laten komen.
‘Nora is nu nog slapend maar als ze bij komt mogen jullie erbij, niet allemaal tegelijk. Misschien dat Shannon en Jade als eerste kunnen gaan, daarna kunnen jullie afwisselen met Tommy, Isaac en Josh.’
Shannon begon te snikken, “ik wil haar nog niet kwijt, papa was plots ook weg door een hartinfarct.’
Jade stapte naast haar tante en sloeg een arm rond haar, ‘ze is veel sterker dan we denken, die heeft nog te veel dingen die ze wil doen en meemaken om het op te geven.’
Shannon keek haar nichtje aan, dit meisje was zo veel meer geworden door de jaren heen, zelf nu naar alles wat ze had gezegd,ze stapte nu over haar trots heen en spraak troostende woorden.
Shannon streek een hand langs de wang van jade, ‘waar heb ik je goedheid aan verdiend naar alles wat ik tegen jou heb gezegd?’
Tommy snoof minachting , ‘we zijn en blijven toch familie, met hetzelfde verdriet’ was het antwoord van Jade.
Shannon zweeg, Jade keek Tommy met een blik aan alsof ze wilde zeggen moet dat nou zo.
Tommy zei verder niks meer maar had wel respect voor zijn nichtje dat ze zo kon reageren op zijn moeder na alles wat ze had gezegd over haar en haar keuzes.


Na een klein half uurtje stapte Jaxon weer binnen dat Nora nog niet echt wakker was maar dat het goed was dat er twee tegelijk even naar haar toe zouden gaan.
Shannon stond op en pakte Jade bij haar hand, ‘kom meissie, wij gaan als eerste, als ze wakker wordt zal ze jou zeker als eerste willen zien.’
Samen volgden ze Jaxon naar de kamer waar Nora lag.
De andere bleven achter in de wachtruimte.
Isaac North nam zijn zoon eens op, de jongen was weinig veranderd en ook al was hun relatie als vader en zoon  prima, ze had elkaar nog wel gesproken maar Tommy was duidelijk geweest in zijn mening over zijn moeder.
Als hij eerlijk was dan vond hij zelf ook wel dat ze te ver was gegaan maar hij had dit nooit uitgesproken, ook niet toen Tommy was vertrokken en Nora openhartig haar een ferme veeg uit de pan had gegeven over de gebeurtenissen.
‘Ik wou dat de omstandigheden van je terugkeer anders waren Thomas’ sprak Isaac.
Tommy keek zijn vader even aan. ‘Ik begrijp je en ik wou dat het ook anders was maar je kent me mening en ik ben niet van plan daar van af te stappen. Ik vind het vervelend dat ze zit moet mee maken, ook voor Jade maar mam moet gewoon eens leren dat haar mening er niet altijd toe doet.’
Isaac zuchten, ‘ik weet het jongen, maar ze is mijn vrouw en ze verwacht dat ik haar steun, dat weet je.’
‘Jade had ons nodig en jullie lieten haar barsten, ze was 17 jaar en van de een op de andere dag was ze ouderloos en mama gaat moeilijk doen om een huis!’ , de woede die Tommy had was duidelijk te horen in zijn stem.
Josh probeerde de boel te sussen, ‘laten we daar nu niet over doorgaan heren, dit is niet het juiste moment en zeker niet de juiste plaats.’
‘Je hebt gelijk’ sprak Isaac, ‘dit is niet het moment om over de fouten van Shannon te bespreken.’
Tommy zei verder niks meer, ze hadden gelijk maar iemand moest haar duidelijk maken dat ze fout zat, iemand moest Jade beschermen tegen haar en hij had die taak graag op zich genomen.


Shannon en Jade zaten zwijgend aan de rand van het bed bij Nora.
Nora lag aan een monitor waar haar hartslag kon worden gevolgd, ze lag er vredig bij, ze had iedereen behoorlijk laten schrikken.
Jade keek naar haar oma, een traan gleed over haar wang, als er met haar iets zou gebeuren? dat zou ze niet aan kunnen.
Shannon sloeg nu op haar beurt een arm om haar heen, ‘kop op! Je weet hoe ze is, niet stuk te krijgen. we moeten sterk zijn.’
Jade keek haar tante aan, de laatste 6 jaar was er een kloof tussen hen gekomen.
Vooral omdat haar tante van mening was dat ze het huis van haar ouders nooit had mogen verkopen, haar vader had hard gewerkt om zijn gezin een thuis te geven en zij mocht deze erfenis niet vergooien.
Ze had de keuze weloverwogen en met haar oma besproken en die had haar gezegd te doen wat het beste leek, het was nu van haar.
Jade had de verkoop door gezet, van het geld was ze aan de opleiding van pedagogisch medewerker begonnen en ze had een klein flatje gekocht, dit paste beter bij haar dan dat grote huis.
Shannon had duidelijk laten merken deze keuze niet te kunnen accepteren en dat ze het nooit zou redden. Dat laatste was wel duidelijk niet waar geweest, ze had het gered, opleiding volbracht, leuk flatje, en nog genoeg spaargeld over voor haar toekomst, die ze nu met Josh zou gaan opbouwen.
Shannon keek schuin naar haar nichtje.
Ze wilde het niet toegeven maar ze was eigenlijk toch wel trots op haar, ze had de overlevingsdrang en vechtlust van haar broer Noah.
Jade was pas 17 jaar toen haar ouders bij een auto ongeluk waren betrokken, haar vader was op slag dood, haar moeder was nog overgebracht hier naar het ziekenhuis maar was kort daarna aan haar verwondingen overleden.
Jade was zo ontroostbaar geweest, Shannon zag haar nog totaal ontredderd staan.
Ze zag er zo verloren uit, toen al had haar zoon zich als engel opgeworpen voor zijn nichtje, samen met Nora.
Toen er weer meer rust was na een paar maanden had ze besloten het huis te verkopen, te groot en te veel pijnlijke herinneringen.
Ergens kon ze het wel begrijpen maar de gedachten dat ze als achter zich wilde laten waar haar broer zo hard voor had gewerkt kon ze ook niet los laten.
Dit was het begin geweest waar er een rechte lijn tussen hen was komen te staan.
Nora had haar duidelijk gemaakt het onacceptabel te vinden hoe haar houding was, Tommy had afstand genomen en was zelf weggegaan en Isaac, had openlijk nooit iets gezegd maar zijn gezicht had gesproken, er was van af te lezen dat hij het niet eens was met haar. toch had hij haar niet aan gevallen.
Met de jaren die voorbij waren gegaan probeerde ze voet te houden bij haar mening maar was toch ook gaan twijfel maar haar trots liet het niet toe omdat ik eerlijk toe te geven. Haar blik gleed van Jade terug naar haar moeder.
Nora had haar duidelijk gezegd in haar bijzijn haar ongewenste gedrag en mening voor zich te houden. Er waren harde woorden gevallen tussen moeder en dochter.
En nu lag Nora daar zo kwetsbaar, Shannon slikte, ze moest toe gaan geven dat ze fout was, Jade was zo sterk geweest en ze had haar toekomst zeker niet vergooid!
Voordat het te laat zou zijn moest ze dingen recht gaan zetten met haar zelf, met Jade, met Tommy en met Nora, als die weer beter was en thuis was.

De dagen geleden sneller voorbij dan ieder had verwacht.
Shannon was vast besloten haar fouten recht te zetten.
Jade voelde zich minder schuldig en had wel begrepen dat het haar schuld niet was, haar tante was deze dagen een echte verrassing geweest. Ze was blij met de steun van Josh en Tommy’s terugkeer was een blije verrassing geweest.
Tommy was in het huis van zijn oma gaan logeren, dat zou ze zeker niet erg vinden.
Hij was van plan hier te blijven en voor haar te zorgen.
Zijn moeder zou hetzelfde willen doen maar hij had heel wat jaren in te halen met Nora en ook Jade.
Isaac merkte dat de houding van zijn vrouw anders was, hij zei verder niks maar zijn gevoel zei hem dat er iets stond te gebeuren en het voelde goed.
De mensen in Cottonshall waren geschrokken maar het leven ging door.
Het nieuws dat het beter ging en dat ze snel weer thuis zou komen werd goed ontvangen.
In haar huis waren genoeg bloemen bezorgt die blijk van medeleven hadden getoond.
Nora kon niet gemist worden, iedereen was dol op haar.


wordt vervolgd ......Geen opmerkingen:

Een reactie posten