vrijdag 25 maart 2016

lezen en schrijven niet voor iedereen de gewoonste zaak

Voor iemand als ik is het lezen en schrijven een normale gang van zaken.
Ik schrijf me eigen verhalen en ik lees rustig een half boek op een middag. Voor mij is het als adem halen, ik kan niet zonder.
Maar dit is niet voor iedereen zo, er zijn genoeg mensen die hier problemen mee hebben.
Niet iedereen begrijpt dit en vaak wordt het nog afgedaan als "dom zijn".

Dyslexie: dys (beperkt) en  lexis (woord), dus beperkt lezen; ook wel als woordblindheid aangeduid is een term die in de wetenschap gebruikt wordt voor problemen met het kunnen lezen van woorden.
Al in 1881 werd de aandoening door Oswald Berkhan beschreven, maar het was Rudolf Berlin die in 1887 hiervoor de term 'dyslexie' bedacht. De term werd gebruikt om het geval van een jongen te beschrijven die ernstige moeite had met het leren lezen en schrijven, terwijl hij buiten deze gebieden wel over een normale intelligentie leek te beschikken.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat.
Dyslexie kan enkel worden vastgesteld als er kan worden uitgesloten dat het kind slecht onderwijs heeft gehad. In Nederland leert 25% van de kinderen onvoldoende vlot en foutloos lezen op de basisschool.

Naast Dyslexie is er ook nog een groep die niet of moeilijk kunnen lezen of schrijven.
Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of niet in voldoende mate beheerst. In het Nederlands wordt onderscheid gemaakt tussen analfabeten en laaggeletterden.
Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving.
Nederland telt 250.000 analfabeten (1,5% van de bevolking) en 1,3 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel alfabetten (7,9% van de bevolking); dit houdt in dat men weliswaar in staat is bijvoorbeeld de eigen naam te schrijven en/of om losse woorden te lezen, maar niet om een langere tekst dusdanig snel en correct te lezen dat men deze ook daadwerkelijk begrijpt. Het aantal mensen dat functioneel analfabeet is wordt vaak onderschat. Zelfs onder jongeren komt functioneel analfabetisme nog veelvuldig voor. 10 Procent van de 15-jarigen wordt door een niet gepubliceerd cito rapport als zwakke lezer bestempeld.

Het is moeilijk jezelf voor te stellen dat er nog genoeg mensen zijn die niet kunnen lezen of schrijven.
in de ontwikkeling landen komt dit nog het meeste voor.
We kunnen niet aan de buiten kant van iemand zien of hij/zij Dyslexie heeft of misschien niet kan lezen of schrijven.
Maak zo iemand niet belachelijk, vaak schamen ze zich nog voor het feit dat ze ergens moeiten mee hebben of iets niet kunnen. sommige zullen bepaalde situatie's proberen te vermijden.
Dyslexie is niet gelijk oplosbaar, er is niet echt iet wat het oplost. Gesproken boeken en lesboeken zijn wel beschikbaar voor deze groep. 
Iemand met lees en schrijf problemen kunnen we proberen te helpen door hulp te bieden met het leren er van. Hier voor zijn er verschillende mogelijkheden waar aan deel genomen kan worden. 

Er is erg veel te vinden over deze twee onderwerpen, je kunt zelf via internet genoeg terug vinden.
Ik wilde dit toch graag even onder de aandacht brengen en het zeker bespreekbaar maken.
Niet alles is de gewoonste zaak van de wereld, niet iedereen is een taalwonder, niet iedereen ziet lezen en schrijven zo als ik en dat mag, ieder heeft recht op zijn of haar mening.
maar er is een groep die het niet zien zo als ik omdat ze het niet kunnen of er problemen mee hebben terwijl ze misschien het graag wel willen.
wees niet blind, lezen en schrijven is niet voor iedereen een zegen!
Maar laten we ons kop niet het het zand steken en het bespreekbaar maken en samen werken aan een oplossing en ze een helpende hand toe te reiken.


tot het volgende blog .....Geen opmerkingen:

Een reactie posten